Hakkımda
Ad : Ferdi  Aygün                                      
Bölümü : Bilgisayar Mühendisliği                  
Okulu : Dokuz Eylül Üniversitesi